Skip to main content

Kwaliteitsstatuten van de therapeuten

Aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ zijn binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een openbaar kwaliteitsstatuut te voeren.

Bekijk en download de kwaliteitsstatuten van de therapeuten van het Eedenhuis (voor zover reeds opgesteld) via onderstaande links:


In het kwaliteitsstatuut staan antwoorden op vragen als:

 • Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
 • Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe wordt dat bepaald?
 • Wie is mijn aanspreekpunt? Heb ik daarin een keuze?
 • Hoe weet ik of deze professional voldoende deskundig is?
 • Hoe kan ik ervan uitgaan dat deze zorgverlener als het nodig is anderen inschakelt of mij daarnaar verwijst? Heb ik daarin een keuze?
 • Wie stelt de diagnose?
 • Is dat ook automatisch degene die mijn verdere aanspreekpunt is en
  verantwoordelijk voor de behandeling? Heb ik daarin keuze? 
 • Wie stelt het behandelplan op? Welke stem heb ik daarin?
 • Hoe is geregeld dat alle activiteiten die in het kader van de behandeling moeten plaatsvinden op het juiste moment, door de juiste zorgverlener op de juiste plaats worden uitgevoerd? Wie kan ik aanspreken?
 • Word ik betrokken bij het besluit dat de behandeling afgesloten kan worden?
 • Hoe wordt dat besluit genomen?
 • Wat als de behandeling klaar is, maar er is nog begeleiding nodig? Krijg ik dan van iemand
  anders zorg?


Het kwaliteitsstatuut beschrijft daartoe de wijze waarop een aanbieder in de GGz de integrale zorg voor de individuele patiënt/cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder:

 • Maakt voor de patiënt/cliënt en diens familie/naastbetrokkenen inzichtelijk hoe de zorgverlener aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt/cliënt zo in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming met betrekking tot hun individuele behandelproces.
 • Dient als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professioneel netwerk.
 • Stelt financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door een individuele zorgaanbieder wordt geboden.