Skip to main content

De Procedure

Verwijzing

vrouwenhand met pen crw300

Onze psychotherapie praktijk biedt Generalistische en Specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor beiden heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen indien er sprake is van psychische problemen die voldoen aan de DSM- V classificatie criteria* van een psychiatrische stoornis.

 

*internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychische aandoeningen.

Aanmelding - stop

Aanmeldformulierw300

We kunnen momenteel geen nieuwe aanmeldingen aannemen

U kunt zich via de website of per e-mail aanmelden door het aanmeldingsformulier volwassene of het aanmeldingsformulier jeugd en kinderen in te vullen en toe te sturen.

Voor informatie of overleg kunt u ons bereiken op telefoonnummer 035- 6409061 of door ons een email bericht te sturen.

Wanneer wij in gesprek zijn, kunt u een bericht inspreken. Op werkdagen wordt de voicemail geregeld afgeluisterd en bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Bij aanmelding vragen wij alle noodzakelijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam en AGB-code huisarts en een korte omschrijving van uw klachten/problemen. Op basis hiervan nemen wij uw vraag in overweging in ons aanmeldingsoverleg. Na het overleg krijgt u bericht over ons aanbod.

Kinderen en jeugdigen worden meestal door hun ouders / verzorgers aangemeld.  Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Intake

In het eerste gesprek bespreken wij de klachten en uw hulpvraag. In de daaropvolgende gesprekken wordt verder ingegaan op de achtergrond van de klachten, hoe deze zijn ontstaan en in stand gehouden worden. Hierbij kunnen ook vragenlijsten of andere psychologische onderzoeksmiddelen gebruikt worden.

Wij bespreken deze bevindingen met u en gaan na welke vorm van behandeling volgens de geldende richtlijnen het meest geschikt is. Het komt ook voor dat wij u een voorstel doen om andersoortige hulp te zoeken.

Zorgvraagtypering

Na de intakefase wordt er een diagnose gesteld. Dit zegt weinig over de hoeveelheid zorg die u nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar na de intakeprocedure. Hiervoor vult hij/zij een vragenlijst in genaamd HoNOS+, aan de hand van uw klachten en problemen. Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dit geeft informatie over de verwachte behandelinzet en moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Behandelplan

De bevindingen uit de intake worden opgenomen in een behandelplan dat met de cliënt wordt besproken en bij overeenstemming door cliënt en therapeut wordt vastgesteld: de behandeling kan voortgezet worden.

Voortgang

Het Eedenhuis biedt kortdurende behandelingen aan (maximaal 10 sessies). Die kunnen bestaan uit:

  • gesprekken met een behandelaar
  • een e-Health behandeling (hulp via internet of e-mail)
  • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Tevens is er ook specialistische behandeling mogelijk binnen Het Eedenhuis. Deze behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Wij evalueren de voortgang van uw behandeling regelmatig. Hierbij vragen we uw mening over uw behandelaar en uw behandeling. Ook vragen we wat u vindt van de verandering van uw functioneren en de verandering van uw klachten. Dit doen we mondeling en via vragenlijsten.

Afsluiting

Vinden u en uw behandelaar dat u genoeg vooruit bent gegaan? Dan ronden we de behandeling af. U maakt afspraken over eventuele zorg na de behandeling. En we bespreken wat u kunt doen als uw klachten terugkomen. Uw huisarts of andere arts krijgt van ons een verslag van de behandeling indien u dat gewenst vindt.