Vormen van Behandeling

Psychodiagnostiek

In het Eedenhuis worden verschillende soorten psychodiagnostiek verricht, onder meer:

  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling en problematiek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Onderzoek naar de aard en omvang van gedragsproblemen
  • Gezinstaxatie
  • Spelobservatie
  • Schoolobservatie


Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van door de COTAN goedgekeurde tests.

e-Health

ehealthw300Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten 'blended care', waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Daarnaast doet ook de mobiele revolutie haar intrede in de zorg, ook wel 'mHealth' genoemd. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

 

Psychotherapie

psychotherapiePsychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. Het is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen bij kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen. Psychotherapie kan zowel individueel als met partners, het gezin of in een groep plaatsvinden.

Lees verder

Cognitieve gedragstherapie

CGT download

In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De therapeut helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Lees verder

EMDR

EMDREMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde methode voor de behandeling van Post Traumatische Stress Stoornissen en andere aan trauma gerelateerde problemen (angst-, stemming- en gedragsproblemen) bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. EMDR heeft tot doel de verwerking te bevorderen van herinneringen aan identificeerbare traumatische ervaringen.

Lees verder

Gezinstherapie

familietherapieHet doel van de gezinstherapie is het verduidelijken en benoemen van de problemen, het samen met de deelnemers zoeken naar betere oplossingen en het doorbreken van vastgeroeste reactiepatronen. Hierbij wordt altijd gezocht naar, en gebruik gemaakt van, de eigen krachtbronnen van betrokkenen. Aangetoond is dat gezinstherapie een effectieve vorm van therapie is. Spanningen  kunnen verminderen en problemen zijn beter te accepteren en te hanteren.

Lees verder

Partnerrelatie therapie

Bemiddeling2w300We spreken van een partnerrelatie wanneer twee mensen zich voor een lange termijn, officieel aan elkaar hebben verbonden. Er is een toestand ontstaan waarin twee personen samen hun dagelijks bestaan met elkaar willen delen. Naast je eigen leven leidt je dan ook het ‘bestaan van de gezamenlijkheid’.

Wanneer er beschadigingen en breuken ontstaan in deze gemeenschappelijkheid, kan de partnerrelatie onder (te) grote druk komen te staan.

Lees verder

Kinderpsychotherapie

kinderenDe wereld van kinderen bestaat voor een groot deel uit die van de ouders, andere opvoeders en andere kinderen. Zij leren hun wereld en andere mensen in die wereld te begrijpen en verkrijgen daarmee ook een gevoel van zelfvertrouwen, veerkracht en veiligheid. Kinderen moeten leren dat het voor henzelf belangrijk is te weten wat andere mensen van hen en hun gedrag vinden. Ze moeten leren weten hoe een ander zal reageren op bijvoorbeeld een vraag om hulp. Wanneer zelfvertrouwen, veerkracht en veiligheid in het geding zijn, kunnen kinderen overspoeld worden door hun emoties en met hun gevoelens geen raad weten. Dit uit zich meestal in hun gedrag.

Het doel van kinderpsychotherapie is het verbeteren van het vermogen om stil te staan bij de eigen innerlijke wereld en bij de innerlijke wereld van anderen (ook wel mentaliseren genoemd) wat kan helpen om emoties te verduidelijken en benoemen. Daarmee krijgt het kind weer meer greep op zichzelf en de omgeving.

Kinderpsychotherapie kan gebruikt worden wanneer een kind moeite heeft zich in een ander te verplaatsen; d.w.z. moeite heeft om zichzelf en anderen als een individu te zien en moeite heeft om wensen en intenties van anderen waar te nemen.

Lees verder

Speltherapie

speltherapieSpeltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een gestagneerde ontwikkeling van een kind weer op gang te brengen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Lees verder

Schema Focused Therapie

SFTw300Schema Focused Therapie (SFT) is een geïntegreerde vorm van cognitieve gedragstherapie die elementen en theoretische inzichten uit verschillende therapeutische scholen toepast en die ontwikkeld is voor mensen die zeer lang bestaande problematische gedragspatronen vertonen. Deze standaard patronen worden ook wel ‘schema's’ genoemd.

Lees verder

Psychoanalytische psychotherapie

vrouw hoofdpijnw300Psychoanalytische psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie die gericht is op het veranderen van een innerlijk conflict. Een innerlijk conflict ontstaat op onbewuste wijze wanneer wensen, gedachten en gevoelens door iemand niet geaccepteerd worden en worden afgehouden. Het gaat over dat wat iemand wil en dat wat iemand in werkelijkheid doet. Dit kan leiden tot een angstig, onzeker of gedeprimeerd gevoel en tot geen zicht hebben op de drijfveren van het eigen gedrag. Deze gevoelens kunnen het leven onbevredigend maken en leiden tot psychische spanningen, verstoring van studie, werk, intieme relaties, conflicten met anderen en isolement.

Lees verder

AD(H)D begeleiding of behandeling

kind adhdEr is geen behandeling die AD(H)D geneest, maar een goede begeleiding en behandeling kan het gedrag normaliseren en de prognose sterk verbeteren. Omdat het een chronische aandoening betreft is een langdurige behandeling en begeleiding nodig. Kennis is van belang om de stoornis adequaat te diagnosticeren. Dit om onderdiagnostiek, maar zeker ook overdiagnostiek te voorkomen.

Lees verder

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en