Vormen van behandeling

Psychodiagnostiek

In het Eedenhuis worden verschillende soorten psychodiagnostiek verricht, onder meer:

  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling en problematiek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Onderzoek naar de aard en omvang van gedragsproblemen
  • Gezins Diagnostisch Onderzoek
  • Spelobservatie
  • Schoolobservatie

Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van door de COTAN goedgekeurde tests.

e-Health

ZIE: www.denederlandseggz.nl 

Psychotherapie

ZIE: www.nvp.nl 

Cognitieve gedragstherapie

ZIE: www.vgct.nl 

EMDR

ZIE: www.emdr.nl 

Gezinstherapie

ZIE: www.nvrg.nl 

Partnerrelatie therapie

ZIE: www.nvrg.nl 

Kinderpsychotherapie

ZIE: www.vkjp.nl 

Speltherapie

ZIE: www.vkjp.nl 

Schema Focused Therapie

ZIE:www.schematherapie.nl 

Psychoanalytische psychotherapie

ZIE: www.nvvp.nl 

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061

Copyright Eedenhuis en