Skip to main content

Het Eedenhuis

Praktijk voor Psychotherapie

Het Eedenhuis is een groepspraktijk voor psychotherapie, partnerrelatie- en gezinstherapie. De praktijk richt zich zowel op kinderen en jeugdigen als op volwassenen.

LVVP LogoDe therapeuten zijn geregistreerd (BIG) als psychotherapeut, GZ- en klinisch psycholoog, en werken vanuit verschillende therapeutische invalshoeken.

Het Eedenhuis werkt ook samen met de verwijzers zoals: huisartsen, scholen, GGz, Jeugdhulpverlening (Sociaal Plein, Verbindingsteam, Veilig Thuis, Youké), kinderartsen en andere medisch specialisten. 

Praktijkadres

Het Eedenhuis is gevestigd
op locatie:

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

035-6409061

Openingstijden:
ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

 

Op deze locatie zijn werkzaam:

  • Mevr. Drs. Ingrid Rosenberg
  • Mevr. Drs. Annemarie van Oosten
  • Mevr. Drs. Pauline van der Wal
  • Mevr. Dr. Marieke Verkleij
  • Mevr. Drs. Miriam Langendoen
  • Mevr. Drs. Anne-Marije Goutbeek 
  • Dhr. Dr. Jos Truyens

Waarneming

Tijdens vakantie of ziekte wordt de waarneming onderling geregeld.
Bij crisis of nood dient u zowel binnen als buiten onze openingstijden contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. 

Kwaliteitsstatuten

Wij zijn als aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een openbaar kwaliteitsstatuut te voeren.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de ggz de integrale zorg voor de individuele patiënt/cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. 

Zie: De kwaliteitsstatuten van de therapeuten van Het Eedenhuis.