Therapeuten

Aanname en wachttijden

Er is een aanmeldstop voor zowel volwassenen als jeugd.

Voor de wachttijden zie de pagina "Wachtlijst".

Mw. drs. Ingrid Rosenberg

Is klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG). Zij richt zich zowel op kinderen en hun ouders als op adolescenten en volwassenen. Zij heeft gewerkt in verschillende GGZ instellingen, de laatste jaren is zij werkzaam in een academisch ziekenhuis waar zij zich gespecialiseerd heeft in somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij jongeren.

Zij behandelt ook psychotrauma middels EMDR. Zij geeft zowel kortdurende klachtgerichte therapieën als ook langdurende individuele inzichtgevende therapieën.

KWALITEITSSTATUUT

 

Mw. drs. Annemarie van Oosten

AnnemarieOosten CR zwartwitw100Annemarie van Oosten is Klinisch Psycholoog en psychotherapeut BIG, en supervisor van de VKJP. Na haar afstuderen werkt ze vanaf 1997 bij verschillende GGZ-instellingen met kinderen en (jong)volwassenen. Daarnaast werkt ze sinds 2015 als vrijgevestigd psychotherapeut bij Het Eedenhuis. Ze richt zich voornamelijk op diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen en (na overleg) behandelt zij ook kinderen en adolescenten. Tevens geeft ze supervisie en leertherapie aan psychologen die in opleiding zijn.

Annemarie is opgeleid binnen het persoonsgerichte experiëntiële referentiekader, waarin de beleving en betekenis van de persoon centraal staan. Later heeft ze zich meer verdiept in psychodynamische psychotherapieën, waaronder MBT en AFT, en in schematherapie. Daarnaast is ze opgeleid tot EMDR-practitioner.

Annemarie doet zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen als langdurige, inzichtgevende psychotherapieën, afgestemd op uw hulpvraag en wat passend is.

Annemarie heeft in 2021 bggz en sggz contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ-groep (alleen bggz):

Lidmaatschappen:
NIP :Nederlands Instituut voor Psychologen
LVVP :Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten
NVP :Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
VKJP :Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie
VEN :Vereniging EMDR Nederland
VPeP :Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie
NVPP :Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie (volgt later in 2021)
NvvR :Nederlands Vlaamse vereniging van de Rorschach en projectieve technieken

KWALITEITSSTATUUT

 

Mw. drs. Pauline van der Wal - aanmeldstop

Pauline van der Wal ZWw100Is psychotherapeut (BIG) en gezins- en relatietherapeut. Na haar afstuderen als ontwikkelingspsycholoog heeft ze 5 jaar gewerkt in de jeugdzorg. Daarna heeft ze 10 jaar gewerkt in de forensische psychiatrie. Ze geeft individuele therapie aan adolescenten en volwassenen, gezinstherapie, relatietherapie en groepstherapie.

Ze is opgeleid als integratief psychotherapeut, wat betekent dat ze is opgeleid in cliëntgerichte, psychodynamische en cognitieve gedragstherapie. In de dagelijkse prakijk betekent dit dat ze in overleg met u een vorm van behandeling kiest die het beste past bij de klachten. Dat kan zowel een kortdurende klachtgerichte therapie zijn, als een langerdurende persoonsgerichte therapie. Als relatietherapeut werkt ze graag volgens de methodiek van EFT: Emotion Focused Therapy for Couples.

Pauline heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

De wachttijd is 8 weken of langer. De wachttijd hangt mede af van welke verzekeraar u heeft, en of het omzetplafond hiervan is bereikt. 

Kwaliteitsstatuut

 

Mw. dr. Marieke Verkleij

Marieke Verkleij zwIs GZ-psycholoog (BIG) kind & jeugd, cognitief gedragstherapeut/supervisor VGCt, EMDR therapeut en mindfulness trainer MBCT.

Zij richt zich op kinderen en jongeren en hun (gezins)systeem. Zij heeft gewerkt in het speciaal basisonderwijs en een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2014 is zij werkzaam in een academisch ziekenhuis waar zij zich heeft gespecialiseerd in de kinderlongziekten.

Zij geeft voornamelijk kortdurende klachtgerichte therapie aan kinderen en jongeren en behandelt ook psychotrauma met EMDR.

KWALITEITSSTATUUT

 

Dhr. dr. Jos Truyens

Is klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG). Hij heeft jarenlange ervaring in het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen in verschillende GGz instellingen.

Hij is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma en van complexe problematiek. Hij werkt zowel met individuen als met (echt)paren en gezinnen.

Door persoonlijke omstandigheden kan ik geen nieuwe cliënten aannemen.

KWALITEITSSTATUUT

 

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061

Copyright Eedenhuis en