Mw. drs. Annemarie van Oosten

AnnemarieOosten CR zwartwitw100Annemarie van Oosten is Klinisch Psycholoog en psychotherapeut BIG, en supervisor van de VKJP. Na haar afstuderen werkt ze vanaf 1997 bij verschillende GGZ-instellingen met kinderen en (jong)volwassenen. Daarnaast werkt ze sinds 2015 als vrijgevestigd psychotherapeut bij Het Eedenhuis. Ze richt zich voornamelijk op diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen en (na overleg) behandelt zij ook kinderen en adolescenten. Tevens geeft ze supervisie en leertherapie aan psychologen die in opleiding zijn.

Annemarie is opgeleid binnen het persoonsgerichte experiëntiële referentiekader, waarin de beleving en betekenis van de persoon centraal staan. Later heeft ze zich meer verdiept in psychodynamische psychotherapieën, waaronder MBT en AFT, en in schematherapie. Daarnaast is ze opgeleid tot EMDR-practitioner.

Annemarie doet zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen als langdurige, inzichtgevende psychotherapieën, afgestemd op uw hulpvraag en wat passend is.

Annemarie heeft in 2021 bggz en sggz contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ-groep (alleen bggz):

Lidmaatschappen:
NIP :Nederlands Instituut voor Psychologen
LVVP :Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten
NVP :Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
VKJP :Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie
VEN :Vereniging EMDR Nederland
VPeP :Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie
NVPP :Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie (volgt later in 2021)
NvvR :Nederlands Vlaamse vereniging van de Rorschach en projectieve technieken

KWALITEITSSTATUUT

 

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061

Copyright Eedenhuis en