Voortgang

Binnen de Basis GGZ worden kortdurende behandelingen geboden. Die kunnen bestaan uit:

  • gesprekken met een behandelaar, bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut
  • een e-Health behandeling (hulp via internet of e-mail)
  • een combinatie van gesprekken en e-Health


Bij de specialistische GGZ duurt de behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Wij evalueren de voortgang van uw behandeling regelmatig. Hierbij vragen we uw mening over uw behandelaar en uw behandeling. Ook vragen we wat u vindt van de verandering van uw functioneren en de verandering van uw klachten. Dit doen we mondeling en via vragenlijsten.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en