Intake

Kennismakingw300In het eerste gesprek bespreken wij uw klachten, uw hulpvraag en de soort hulp die u zoekt. Meestal volgt hierna nog een aantal gesprekken die bedoeld zijn om de last die u ervaart duidelijker in beeld te brengen en het doel van de behandeling te bepalen.

Hierbij kunnen ook vragenlijsten of andere psychologische onderzoeksmiddelen gebruikt worden. Wij bespreken deze bevindingen met u en gaan na welke vorm van behandeling volgens de geldende richtlijnen het meest geschikt is. Het komt ook voor dat wij u een voorstel doen om andersoortige hulp te zoeken. 

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en