Voor wie en wat

jonge mensen informeel w200Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (B-GGZ en S-GGZ) aan kinderen & jeugd, volwassenen en ouderen. Problemen

Verwijzing ... en dan

vrouwenhand met pen cr w300Zodra u een verwijzing heeft kunt u zich bij ons aanmelden voor onderzoek en behandeling.  Aanmelden

Het Eedenhuis

Praktijk voor Psychotherapie

Het Eedenhuis is een groepspraktijk voor psychotherapie, partnerrelatie- en gezinstherapie. De praktijk richt zich zowel op kinderen en jeugdigen als op volwassenen.

De therapeuten zijn geregistreerd als psychotherapeut, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en/of gezondheidszorgpsycholoog. De multidisciplinaire aanpak maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar problemen te kijken.

Het Eedenhuis werkt ook samen met de verwijzers zoals: huisartsen, scholen, GGz, Jeugdhulpverlening (Sociaal Plein, Verbindingsteam, Veilig Thuis, Youké), kinderartsen en andere medisch specialisten.

 

Praktijkadres

Het Eedenhuis is gevestigd
op locatie:

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

035-6409061

 

   

Op deze locatie zijn werkzaam:

    • Mevr. Drs. Ingrid Rosenberg
    • Dhr. Dr. Jos Truyens
    • Mevr. Drs. Annemarie van Oosten
    • Mevr. Drs. Pauline van der Wal

 

Kwaliteitsstatuten

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de ggz de integrale zorg voor de individuele patiënt/cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt/cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. 

Zie: De kwaliteitsstatuten van de therapeuten van Het Eedenhuis.

Back to top