Psychodiagnostiek

In het Eedenhuis worden verschillende soorten psychodiagnostiek verricht, onder meer:

  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling en problematiek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Onderzoek naar de aard en omvang van gedragsproblemen
  • Gezinstaxatie
  • Spelobservatie
  • Schoolobservatie


Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van door de COTAN goedgekeurde tests.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en