Psychoanalytische psychotherapie

vrouw hoofdpijnw300Psychoanalytische psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie die gericht is op het veranderen van een innerlijk conflict. Een innerlijk conflict ontstaat op onbewuste wijze wanneer wensen, gedachten en gevoelens door iemand niet geaccepteerd worden en worden afgehouden. Het gaat over dat wat iemand wil en dat wat iemand in werkelijkheid doet. Dit kan leiden tot een angstig, onzeker of gedeprimeerd gevoel en tot geen zicht hebben op de drijfveren van het eigen gedrag. Deze gevoelens kunnen het leven onbevredigend maken en leiden tot psychische spanningen, verstoring van studie, werk, intieme relaties, conflicten met anderen en isolement.

Het doel van psychoanalytische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gevoelens en gedachten om hiermee psychische problemen beter te leren begrijpen en te verwerken. De therapie biedt de mogelijkheid in een veilige omgeving belangrijke gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken. Het maakt het mogelijk om onverwerkte, onbewuste gevoelens die gekoppeld zijn aan ervaringen met ouders en opvoeders (in vroege of latere levensfasen) te ontdekken, te herkennen en te begrijpen. Levenservaringen creëren interne werkmodellen. Het leren onderkennen en veranderen van interne werkmodellen (de bril waarmee iemand de wereld bekijkt) helpt om een gevoel van controle te verkrijgen over wat zich in het dagelijkse leven voordoet. Het in kaart brengen van interne werkmodellen is een manier om het huidige functioneren te leren begrijpen en te veranderen.

Om verandering mogelijk te maken is de relatie met de therapeut van wezenlijk belang. Het verinnerlijken van of het identificeren met de therapeut, biedt de mogelijkheid om te experimenteren met het aangaan van een ander soort persoonlijke relatie dan iemand gewend is. Deze nieuwe persoonlijke relatie kan in de plaats komen van eerdere belemmerende en/of beschadigende ‘oude’ relationele patronen.  Verandering kan ook ontstaan door de interpretatie die de therapeut geeft van het innerlijke conflict. Hierdoor ontwikkelt iemand inzicht over de betekenis van het als storend ervaren gedrag. Er wordt in deze therapie altijd een beroep gedaan op iemands vermogen om naar zichzelf te leren kijken en over zichzelf na te denken (d.i. mentaliseren). Hiermee wordt het mogelijk om te leren met meer afstand zichzelf en anderen waar te nemen.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en