Kinderpsychotherapie

kinderenDe wereld van kinderen bestaat voor een groot deel uit die van de ouders, andere opvoeders en andere kinderen. Zij leren hun wereld en andere mensen in die wereld te begrijpen en verkrijgen daarmee ook een gevoel van zelfvertrouwen, veerkracht en veiligheid. Kinderen moeten leren dat het voor henzelf belangrijk is te weten wat andere mensen van hen en hun gedrag vinden. Ze moeten leren weten hoe een ander zal reageren op bijvoorbeeld een vraag om hulp. Wanneer zelfvertrouwen, veerkracht en veiligheid in het geding zijn, kunnen kinderen overspoeld worden door hun emoties en met hun gevoelens geen raad weten. Dit uit zich meestal in hun gedrag.

Het doel van kinderpsychotherapie is het verbeteren van het vermogen om stil te staan bij de eigen innerlijke wereld en bij de innerlijke wereld van anderen (ook wel mentaliseren genoemd) wat kan helpen om emoties te verduidelijken en benoemen. Daarmee krijgt het kind weer meer greep op zichzelf en de omgeving.

Kinderpsychotherapie kan gebruikt worden wanneer een kind moeite heeft zich in een ander te verplaatsen; d.w.z. moeite heeft om zichzelf en anderen als een individu te zien en moeite heeft om wensen en intenties van anderen waar te nemen.

Deze behandeling kan ook gebruikt worden als een kind eigen frustraties niet goed kan verdragen, eigen impulsen niet kan beheersen, een laag zelfwaardegevoel heeft en eigen emoties niet goed kan sturen. Veelal gaat dit gepaard met problemen in sociale contacten, een matig begrip van de werkelijkheid, zwakke aandachtspanne, geheugen en taalbegrip

Bij kinderpsychotherapie staat het vertrouwen in de therapeutische relatie met een kind en met de ouders of opvoeders centraal. Dit vertrouwen helpt om een proces op gang te brengen met het doel ontwikkelingsstoornissen of blokkeringen op te heffen of te verminderen.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en