EMDR

EMDREMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde methode voor de behandeling van Post Traumatische Stress Stoornissen en andere aan trauma gerelateerde problemen (angst-, stemming- en gedragsproblemen) bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. EMDR heeft tot doel de verwerking te bevorderen van herinneringen aan identificeerbare traumatische ervaringen.

Dit gebeurt door de cliënt met behulp van gerichte vragen te stimuleren om zich vanuit een ‘hier en nu’ perspectief te concentreren op een herinnering aan een schokkende ervaring uit het verleden. Alle aspecten van de herinnering – zoals beelden, gedachtes, emoties en lichamelijke sensaties – worden geactiveerd op deze manier en zo wordt een maximale spanning opgewekt.

Deze naar binnen gerichte concentratie wordt vervolgens gecombineerd met afleidende prikkels zoals handbewegingen voor de ogen of tikjes uit een koptelefoon.

Het doel van de behandeling is bereikt als de cliënt na de behandeling de herinnering kan oproepen zonder daarbij spanning te ervaren. EMDR wordt toegepast bij acute en chronische traumatisering en ook bij de behandeling van persoonlijkheid problematiek.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en