Psychodiagnostiek

In het Eedenhuis worden verschillende soorten psychodiagnostiek verricht, onder meer:

  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling en problematiek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Onderzoek naar de aard en omvang van gedragsproblemen
  • Gezinstaxatie
  • Spelobservatie
  • Schoolobservatie


Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van door de COTAN goedgekeurde tests.

Back to top